Polityka prywatności


Administratorem podanych przeze mnie powyższych danych osobowych jest Piotr Łabiński Ekspert Finansowy.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do tego, aby konsultant mógł się ze mną skontaktować w celu przedstawienia mi oferty kredytu hipotecznego, co jest celem przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest moja zgoda, którą mogę wycofać w każdym czasie, czego skutkiem będzie usunięcie moich danych. W innym przypadku będą one przechowywane bezterminowo w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości. Wycofanie zgody uniemożliwi Piotr Łabiński Ekspert Finansowy kontakt ze mną.

Mam prawo żądania od Piotr Łabiński Ekspert Finansowy dostępu do moich danych, ich sprostowania, otrzymania kopii tych danych, otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu, usunięcia moich danych lub ograniczenia przetwarzania do ich przechowywania.

Piotr Łabiński Ekspert Finansowy poinformuje mnie o uwzględnieniu mojego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane.

Mam prawo otrzymania podanych przeze mnie danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub żądania przesłania tego pliku innemu administratorowi.

Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie moich danych osobowych przez Piotr Łabiński Ekspert Finansowy. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem mogę kierować do inspektora ochrony danych Piotr Łabiński Ekspert Finansowy, adres piotr@labinski.com.pl